EVIDENCE KNIH

Mnohé složité věci jsou jako celek více než jen souhrn částí, ze kterých se skládají … (Aristoteles)

Databáze knih Knižní databáze


Evidence knih

Elektronická webová aplikace, ve které se provádí evidence a správa knih, autorů, nakladatelství, žánrů a dalších údajů, které slouží ke správě knihovny.


A. Evidence knih

B. Evidence autorů

C. Evidence překladatele

D. Evidence ilustrátora

E. Evidence nakladatelství

F. Evidence národností

G. Evidence žánrů

H. Evidence sérií

CH. Přehled knih

I. Evidence a přehled čtenářů

J. Půjčení knih

K. Vrácení knih